Sveriges Museers rapport Förtroende, Javisst som släpptes under politikerveckan i Almedalen kommenterades av partierna i Bildstenshallen på Gotlands museum. Medverkade gjorde kulturpolitiska talespersonerna Annicka Engblom (M), Bo Broman (SD), Catarina Deremar (C), Vasiliki Tsouplaki (V) och Amanda Lind (MP) samt gotlandspolitikern Meit Fohlin (S), och stockholmspolitikern Anna Starbrink (L). Moderator var Sveriges Museers ordförande Niklas Cserhalmi. Den jämförelsevis höga förtroendesiffra museerna har hos den svenska allmänheten enligt en aktuell undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet backas upp av vittnesmål från svenska museichefer i rapporten Förtroende, javisst. Museicheferna vittnar också om politiskt engagemang när det är som bäst och sämst.

Flera av de inbjudna politikerna överraskades av att museicheferna ser så positivt på det politiska engagemanget, en kontrast mot fjolårets mer alarmerande rapport från Sveriges Museer om armlängds avstånd. 

Ingen av de närvarande politikerna var dock överraskad av den höga förtroendessiffran: Viktigaste anledningen till förtroendet är, enligt tidigare kulturminister Amanda Lind, att man kan lita på museerna. Liberalernas Anna Starbrink menade att hon själv känner ett stort förtroende. Moderaternas Annicka Wickbom ser en anledning i att museerna arbetar så nära medborgarna och tog exempel från hemstaden Karlskrona. Bo Broman från Sverigedemokraterna såg en unik koppling till medborgarna ute i landet genom museernas verksamhet. Centerns Catarina Deremar ville betona museernas vilja och engagemang i mötet med publiken. Meit Fohlin från Socialdemokraterna lyfte att museerna också ligger nära det sakliga, och forskningen. Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki lyfte museernas mångfald som en anledning till förtroendesiffran, det finns så många olika museer att publikerna kan hitta ett som passar just dem.

När moderator Sveriges Museers ordförande Niklas Cserhalmi ställde frågan till panelen om politiken ska “använda” museerna, var där en konsensus även om själva ordvalet sågs som problematiskt. Ja, politiken ska stötta och lyfta fram museerna. Politikerna ska vara nyfikna och ställa frågor om verksamheten och hur man når de politiska kulturmålen. Men, och det vara alla de närvarande enliga om, man ska inte in och styra ideologiskt eller som flera uttryckte det, inte styra i det museiprofessionella.

Den som vill följa samtalet i sin helhet (45 min) rekommenderas att se det via Youtube (länk)

Vi ser en positionsförflyttning och en medvetenhet hos hos dessa politiker som inger hopp. Samtalet med partirepresentanter kommer nu att fortsätta på olika nivåer och vi ser tydligt hur förtroenderapporten kommer kunna användas länge för att visa på museernas starka position i allmänhetens ögon, säger t.f generalsekreterare Maria B Olofsson som efter sommaren lämnar över stafettpinnen till Gunnar Ardelius.

 

Här läser du rapporten (länk).