Den 3-5 juli är det återigen dags för Kultur i Almedalen. Valåret 2022 har vi skapat ett fullspäckat program med frågor som konstens autonomi, kulturella och kreativa näringar och kulturens roll i ett hållbart samhälle. Sveriges Museer deltar med ett rapportsläpp om museernas förtroendekapital, där partiernas kulturpolitiska talespersoner är på plats och kommenterar rapporten.

Vilken kunskap behövs för att utveckla kulturpolitiken? Går de kulturpolitiska målen att förena? Mår kulturlivet bra av samverkansmodellen? Och hur kan den regionala utvecklingen bidra till talangutveckling på internationell nivå? Det är bara några av de många frågor och ämnen som diskuteras under årets seminarier och panelsamtal.

Plats: Länsteatern Gotland och Gotlands Museum.
Program: https://www.kulturialmedalen.se/kultur-i.../program-2022/

 

Medverkande institutioner 2022:
a/nordi/c
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Konstnärsnämnden
Kungl. Musikaliska Akademien
Kungliga Musikhögskolan
Länsmuseernas samarbetsråd
Länsteatrarna i Sverige
Musikförläggarna
Myndigheten för kulturanalys
Nationellt centrum för musiktalanger
Svensk Live
Svensk Scenkonst
Sveriges Museer
Sveriges Radio
Svenska Institutet
Kultur i Almedalen arrangeras av Sveriges Museer, Svensk Scenkonst, Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum.

 

Tisdag 5 juli kl. 9.00-9.45

Museernas förtroendekapital - ett samtal med de politiska partierna

Museerna har utifrån sina samlingar en unik position att förklara historiska och nutida skeenden. Hur står det till med förtroendet för museerna och vad är politikens roll för museernas förtroendekapital? En ny rapport från Sveriges Museer sätter ljuset på museernas trovärdighet och vad som ligger bakom. Vad säger museicheferna i rapporten och hur tänker politikerna? Rapporten kommenteras av partiernas kulturpolitiska talespersoner.
Medverkande: Meit Fohlin (S), Annicka Engblom (M), Bo Broman (SD), Catarina Deremar (C), Vasiliki Tsouplaki (V), Amanda Lind (MP) och Anna Starbrink (L). Moderator är Niklas Cserhalmi, ordförande Sveriges Museer.
Arrangör: Sveriges Museer

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14.

284049294_5127978173962566_2270138780784766380_n