Bli medlem

Vill du ha utbyte med museer runt om i landet och bidra till en kraftfull museisektor

Bild på museiarbetareFoto: Anneli Karlsson, Vasamuseet

Välkommen med din ansökan! Vi tar emot medlemsansökningar från museer eller associerade parter

Medlemskap i Sveriges Museer kan sökas av institutioner som bedriver museiverksamhet. Förbundet är inte en organisation för enskilda personer och anställda på museer. Önskemålet är att medlemsmuseernas kontaktperson gentemot förbundet är museichefen eller någon i hans/hennes närhet. Detta för att säkerställa att förbundet är en intresseorganisation för institutionerna.

Sveriges Museers styrelse beslutar om medlemskap. Kriterier för medlemskap regleras i Riksförbundets stadgar LÄNKA: Som fullvärdig medlem antas juridisk person som bedriver museiverksamhet. Som associerad medlem utan rösträtt antas juridiska personer med verksamhet som inte går att hänföra till museiverksamhet men som stödjer förbundets syfte.

Aviften för medlemskap beräknas utifrån antalet anställda och typ av medlemskap enligt denna lista. Läs mer>>

Bland medlemsförmånerna finns medlemskort för de anställda som berättigar till fri entré till övriga medlemsmuseer Läs mer>>

Har du frågor kring medlemskap och medlemsansökan kontakta:

Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson
maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se, tel. 0708-11 60 33.

IMG_6845

 

Bli medlem

  • Kontaktperson
  • Postadress
  • Faktureringsadress
  • Anställda och styrelse