Älskade museer
Halmstad
2022-10-30 - 2022-10-30

Beskrivning

Klockan 13: Guidad visning i utställningen "Gränsland - ur samlingen" där vi lyfter frågor kring konst, kropp och samlande. Resan från klassiskt regionalt museum 1933 till dagens moderna konstmuseum speglas i utställningens innehåll.