Historien om Sverige
Stockholm
2023-11-29 - 2023-11-29

Beskrivning

De vikingatida skandinavernas kontakter med Centralasien har lämnat många spår i det arkeologiska materialet. I jorden i dagens Skandinavien hittas till exempel rester av ett östligt bågskytte och sköra lämningar av en värld av siden.

Med Docent Charlotte Hedenstierna-Jonson, Forskare vid Statens historiska museer och Uppsala universitet.

Programkvällen är ett samarbete med projektet The Viking Phenomenon vid Uppsala universitet.