Älskade museer
Härnösand
2022-10-29 - 2022-10-29

Beskrivning

29 oktober öppnas dörrarna till en helt ny, interaktiv utställning för barn från 0 till 6 år, med
kulturarv i fokus på Västernorrlands museum. Den nya utställningen är tydligt förankrad i forskning
om barns lärande och utveckling genom att utgå från läroplanen för förskolan. En skvader man åker rutschkana på, klapperstensfält i miniatyr och mycket mer inbjuder till lek och väcker nyfikenhet kring länets kulturarv. Välkomna!