Älskade museer
Borås
2022-10-29 - 2022-10-29

Beskrivning

Kören Ymna sjunger polskor, visor och folkliga koraler upptecknade efter kvinnor i Tygriket, Västergötland. Med Emma Johansson, sångsolist och flöjtist och Jenny Gustafsson, violinist. Johanna Thür, dirigent.
Jenny Gustafsson har samlat ett unikt musikaliskt material. I konserten sjunger Ymnakören de traditionella visorna i en ny dräkt, arrangerade för kör av Johanna Thür.

Projektet Väverskorna lyfter fram ett viktigt stycke kulturhistoria från Sjuhäradsbygden i Västergötland. Här levde kvinnor som försörjde sina familjer genom att väva och sälja tyger. Det finns en stor musikskatt bevarad från dessa hemvävartrakter, och en rik folkmusiktradition som bärs vidare av dagens folkmusikutövare.
Ingår i ordinarie museientré.