Historien om Sverige
dacket-logg-historien-om-sverige-1500-7502
Stockholm
2024-01-17 - 2024-01-17

Beskrivning

Onsdag 17 januari kl. 18.00 på Vasamuseet.
På 1600-talet försökte den svenska statsmakten expandera både inom och utom riket. Utöver en offensiv krigspolitik försökte man också skaffa kontroll över Sápmi och anlägga kolonier i Afrika och Nordamerika. Sverige blev en stormakt men priset blev högt för många människor både inom och utom landet. Vilka var drivkrafterna bakom expansionen och vilka blev konsekvenserna? Ett historiskt samtal med experterna från Historien om Sverige: Bo Eriksson, Jonas Monié Nordin och Anna Maria Forssberg. Samtalet leds av Magnus Olofsson från Vasamuseet.