Älskade museer
Linköping
2022-09-29 - 2022-09-29

Beskrivning

Hur var det egentligen att gå i skolan förr? Följ med på en visning i skolmuseet Folkskolan i Gamla Linköping. Vi börjar med folkskolans grundande 1842 och fortsätter fram till den allt mer moderna undervisningen vid 1900-talets början.
I Folkskolan i Gamla Linköping finns skolsalar från 1840-talet och fram till 1915. Här fanns under åren 1848-59 Linköpings första folkskola för flickor. Den första lärarinnan, mamsell Johanna Charlotta Kjelland, hade åttio elever inskrivna. Vi berättar om allt från griffeltavlor och hartassar till “spara och slösa”, lärarnas kall och allt däremellan.

• Tid: Lördag 29/10 kl 14.00
• Tidsåtgång: Visningen tar ca 50 minuter
• Pris & biljettköp: 50 kr, barn under 18 år gratis
Du köper din biljett i Gamla Linköpings besökscenter,
Tunnbindaregatan 8
• Samling utanför besökscenter