Konferens
Göteborg
2022-05-04 - 2022-05-05

Beskrivning

Konferens med årsmöte
Sveriges Museers systerorganisation Arkivförbundets årsmöte med vårkonferens äger rum den 4 - 5 maj på Riksarkivet
Göteborg (Arkivgatan 9A) och vi hoppas så klart att så många som möjligt kan delta. Temat för
konferensen är ”Arkivens värden” och vi kommer bland annat få lyssna till David Anthin som berättar
om ”Värdefulla arkivupplevelser genom
storytelling” och Ulrika Ågren, Head of
Volvo Brand heritage och Göran
Kristiansson vid Riksarkivet, enheten
Göteborg-Lund som berättar om
samarbetet kring AB Volvos arkiv.
Konferensen arrangeras i samarbete med
Riksarkivet Göteborg och Institutionen för
historiska studier, Göteborgs universitet.
Stämman hålls den 4 maj.