Älskade museer
Nyköping
2022-10-29 - 2022-10-29

Beskrivning

Sörmlands museum, Nyköping
Valda artiklar i Barnkonventionen gestaltas med bild, rörelse, musik och magi. Med clownens naiva undringar och barnens hjälp funderar Ottilia på stora frågor, så att vi förstår vad som behöver göras för att världen ska vara en bättre plats för barn.
Fri entré.