Historien om Sverige
arkeologi1
Västerås
2023-10-28 - 2023-10-28

Beskrivning

Kom och hör arkeologerna presentera resultatet från årets arkeologiska undersökningar i Västmanland.
Varje år genomförs flera arkeologiska undersökningar i Västmanland i samband med att nya väg ska anläggas eller inför att nya fastigheter ska byggas. Under 2023 har arkeologerna bland annat fortsatt med arbete inför breddningen av E18 mellan Västerås och Köping. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna ger oss mer kunskap om vår forntid. Under dagen presenterar arkeologerna själva resultat från sina grävningar. Ni kommer att få se några av de fynd som arkeologerna grävt fram och höra mer om hur fynden bevaras efter att de grävts fram.
I samarbete med Länsstyrelsen Västmanlands län.

Program
Med en paus mellan kl 14-14.30

Liv och död i Mälardalen
Fredrik Larsson Arkeologerna
Nya arkeologiska rön från E-18 undersökningarna.

Praktföremål i Skälby
Louise Evanni, Arkeologerna
En järnåldersby i nytt ljus.

Västerås medeltid
Jonas Ros, Stiftelsen kulturmiljövård
Domkyrkostaden vid Rudbeck och gropar i Stora torget.

Från fynd till föremål
Christina Svensson, Länsstyrelsen och Ida Andersson, Västmanlands läns museum
Arkeologiska fynd i länsmuseets magasin.

Lokala gravritualer under romersk järnålder
Jaucqline Andersson och Carolina Norén,
Masterstudenter Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet
Studenter har analyserat benen från gravarna i Näs, Hallstahammar och jämfört dem med det samtida gravfältet vid Åsen, Kolbäck.

Aldrig förr har något liknande undersökt i Västmanland
Ann Vinberg och Oscar Spjuth, Stiftelsen kulturmiljövård
Preliminära resultat från en unik tidigmedeltida landsbygdskyrkogård vid Äs norr om Västerås.

Temadagen är gratis men då antalet platser är begränsat så måste du anmäla dig för att få din gratisbiljett.
Anmäl dig senast den 27 oktober 2023 genom att mejla anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se eller ringa 021-39 32 22.

Har du bokat och får förhinder? Avboka så snart du kan så att fler får chansen att vara med!