Älskade museer
Sundsvall
2022-10-29 - 2022-10-29

Beskrivning

Utställningen Mitt samiska jag handlar om ett synliggörande av samer och de som har samiska rötter och lever utanför renskötseln.

Medlemmar ur Västernorrlands Sameförening, Noerhtenaestie, har deltagit i ett konstprojekt med Anita Forsell som konstnärlig ledare där de har fått undersöka sin samiska tillhörighet och samiska kulturarv.

I samarbete med Sundsvalls museum produceras en mångsidig och berörande utställning med konst, föremål, fotografier, poesi och berättelser där även den samiska historien och samiska platser i Sundsvall lyfts fram.