aarets museum staende

Utmärkelsen Årets museum delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på mod kreativitet och spets. Nu börjar processen med att hitta Årets museum 2023 – du kan påverka genom att föreslå ditt favoritmuseum!
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet. År 2023 delas Årets museum ut för 27:e gången. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.
Senast 1 december kan vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som bland annat består av representanter från Sveriges Museer och Svenska ICOM. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater som besöks för utvärdering och en vinnare koras.

 

Länken för att lämna förslag>>

Kriterier:

Mod kreativitet och spets i ett eller flera av nedanstående områden:

Relevans. Årets museum utgör en angelägen och inkluderande arena för människor och samhället.

Inspiration. Årets museum kan uppvisa framstående exempel på nyskapande och innovativ verksamhet inom något eller flera områden.

Kunskap och bildning. Årets museum arbetar med kunskapsuppbyggnad genom att sätta berättelser i nya sammanhang som möjliggör fördjupade insikter och nya perspektiv.

Hur går det till?

Varje höst har alla möjlighet att lämna förslag till kommande års pris. Den 1 december är sista dagen att skicka in förslag till juryn, som därefter nominerar tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs under våren. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte som 2023 kommer att arrangeras i Västerås och digitalt.

Juryn för Årets Museum 2023

Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet, styrelseledamot Sveriges museer och juryns ordförande, Pontus Forslund, enhetschef för Fastighet och Utveckling, Göteborgs museer och konsthall, styrelseledamot Svenska ICOM, Susanna Pettersson, museichef Nationalmuseum (Årets museum 2022), Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet, Lasse Patokorpi, finska ICOMs orförande och museichef Raseborgs museum

För frågor:

Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer
E-post: gunnar.ardelius@sverigesmuseer.se

Lisa Månsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges Museer
E-post: lisa.mansson@nrm.se