Enligt en Novusundersökning genomförd i mars 2022 toppar museerna som den kulturform flest vill lägga skattepengar på.

Så här sammanfattas resultatet av SR Kulturnytt som beställde undersökningen:

  • Nästan varannan person (47 procent) vill att staten ska satsa mer pengar på museum, det visar en Novusundersökning som Kulturnytt har låtit göra.
  • Speciellt bland vuxna med barn i hushållet står museer högt på priolistan (55 procent)

Till radioinslaget som sändes den 29 april 2022

Frågan som ställdes var: Vilka områden är viktigast att prioritera pengar till. Välj upp till tre områden som idag listas i den statliga kulturbudgeten, där exempelvis media och folkbildning inte räknas in.

Alternativen att välja var: Bildkonst, Dans, Form och design, Arkitektur, Film, Kulturskaparnas villkor (exempelvis ersättningar), Teater, Film, Kulturmiljö, Museer och utställningar, Litteratur/läsande/språk, Arkiv, Vet ej, Något annat

Arkiv och Litteratur/läsande/språk var de kulturformer som kom på andra respektive tredje plats med ganska god marginal efter museerna enligt undersökningsresultatet.

Undersökningen genomfördes 3-7 mars 2022, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, som ger representativa resultat. Deltagarfrekvensen var 66 procent och 1081 intervjuer genomfördes. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet. De slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen enligt Novus.