Vårmötet 2023 äger rum 25-27 april 2023 i Västerås och arrangeras denna gång av Sveriges Museer i samarbete med Västerås museer och Västmanlands läns museum.

logga vaarmoete 2023

Temat för 2023 års vårmöte är konsten och kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen. Projektledare är Lina Ahtola och Anna Blom Allalouf.

Nu efterlyses museiangelägna programpunkter till vårmötet. Det kan vara idéer på workshops, paneldiskussioner, presentationer eller annat. Anmälningsformulär finns under rubriken Bokning på vårmötets plattform

HÄR HITTAR DU FORMULÄR FÖR PROGRAMFÖRSLAG>>

Registreringen av programpunkter är öppen t o m 5 december (Vi har förlängt deadline på begäran)

projektledarna

Ett urval kommer att beredas av projektgruppen utifrån relevansen för temat som beskrivs närmre här nedanför..

Museer i samhällets tjänst? – Konsten och kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen

Med en fot i historien, en fot i framtiden och hjärtat i samtiden är museerna en viktig del av vårt samhälle. Vårmötet är ett tillfälle att träffas, hitta nya samarbeten, tillsammans lyfta våra verksamheter och inte minst stärka branschen. Under vårmötet 2023 står museerna och samhällsutvecklingen i fokus.

  • Museerna och demokratin. Mer än någonsin behövs platser för kunskap, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser som hjälp att tolka en samtid som kan upplevas som orolig och hotfull.
    Vilka möjligheter och utmaningar ser vi kopplade till museerna och demokratin?
  • Museerna och det hållbara samhället. Vi vill se närmare på hur museer bidrar till samhällsutvecklingen, arbetar med beredskap kring kulturarvet och hur våra egna ekosystem kan bli mer hållbara och motståndskraftiga.
    Hur kan museisektorn, med sina kompetenser kring konst, kultur- och naturarv, bidra till en hållbar samhällsutveckling?
  • Museerna och samverkan. För att lösa samhällets många utmaningar krävs gränsöverskridande och utforskande samarbeten, inte minst med aktörer och intressenter utanför museibranschen. Samverkan gör museerna motståndskraftiga och relevanta.
    Vad finns det för möjligheter och utmaningar att utvidga museernas samarbetssfär för att skapa en hållbar samhällsutveckling?
Sponsor till vårmötet är MTAB

MSoMTAB_ai (1)