right-sidebar_mats-persson_armemuseumDet är ju du som deltar, på plats eller via direktsändningen, som gör Museernas vårmöte till en så viktig knutpunkt. Mötet samlar hela branschen, från drygt 50 orter i Sverige och andra länder. Årets tema: EKONOMI och POLITIK – Räkna med museerna lyfter in museirollen i valdebatten. Programmet bygger på den fantastiska mängd förslag som bara strömmade in i höstas, och projektgruppen med sin kärna på Malmö museer jobbar nu hårt in i det sista.

Under vårmötet koras också Året museum 2018. Jag intervjuade cheferna för de tre finalisterna om utmaningar och framtid i Museipodden avsnitt 3. Dessa tre engagerade museichefer fann varandra i samtalet och bjöd på gott om inspiration. Lyssna du med!

Sveriges Museers håller sitt årsmöte på Malmöhus under vårmötet och jag hoppas att många passar på att rösta och tycka till.  Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar får vi lyssna på en spaning om utmaningar och nya beteenden av Anders Mildner som är innehållsansvarig på Altitude Meetings och bland annat studerat virala lögner, demokrati och populism. Spaningen blir en del i vårt arbete kring vilken roll museerna ska ha och ta i framtidens samhälle. De tidigare processerna 2014-2016 landade i två versioner av framtidsdokument. På årsmötet berättar vi om tankar och upplägg för framtidsprocess 3.0

Sveriges Museer har fått nya medlemmar: Konstmuseet i Norr som slår upp portarna i Kiruna i november och Bergrummet - Tidö Collection of Toys and Comics som visar 40 000 leksaker under jord på Skeppsholmen i Stockholm. Styrelsen har också beviljat associerat medlemskap för Svenska kynologiska akademin som driver Svenska kennelklubbens museum i Stockholm. Varmt välkomna alla tre!

Notera att i Eurobarometern om kulturarv säger sig hela 14 procent av svenskarna utföra frivilligarbete på kulturarvsområdet (jämfört med EU-snittet på 7 procent). Vi kontaktades av Skansens och Jamtlis volontärsamordnare som önskade starta upp ett nätverk. För att sätta ljus på volontärverksamheter håller vi en heldagskonferens tillsammans i höst.

För några veckor sedan träffade förbundets ordförande Maria Jansén och jag Riksantikvarien Lars Amréus och museisamordnaren Eric Fugeläng. Samtalet rörde bland annat Riksantikvarieämbetets uppdrag att följa Museilagen i samverkan med Sveriges Museer. Lagens implementering är viktig att hålla ögonen på och kommer ge fortsatt fokus på museer framöver. Vi kan konstatera att Riksantikvarieämbetet nu konkretiserar sitt uppdrag på museiområdet inom flera områden som exempelvis digitalisering och samlingsförvaltning. Mer om detta kommer du att kunna höra på vårmötet i Malmö.

Vi ses och hörs!