inlagg_mats-persson_armemuseum
Mats Persson, avgående generalsekreterare för Sveriges Museer.

I mars 2010 började jag min resa tillsammans med Sveriges Museer. Det har varit nio helt fantastiska år, de bästa i mitt yrkesliv. Tillsammans, vill jag understryka, har vi utvecklat och byggt en organisation som kan företräda och positionera vår bransch.

Arbetet inleddes i slutet av april 2010 med en workshop tillsammans med företrädare från en rad medlemsmuseer. Jag hittade dokumentationen när jag städade kontoret häromdagen. Några områden som ringades in var “att vara en enad röst”, “att främja nätverkande”, “en stark webbplats” och “att utveckla vårmötet”. Så här i efterhand blir det tydligt att just fokusera och prioritera varit en viktig del i vårt arbete.

Med ungefär 110 resdagar per år har jag fått möjlighet att se stora delar av Museisverige. Det har lärt mig otroligt mycket. Framförallt har besöken runt om i landet stärkt mig i arbetet genom vetskapen att de svenska museerna håller en hög kvalité och spelar stor roll i samhället. Jag tar med mig minnet av alla goda möten som inspirerat och gett mig kunskap för att kunna verka för museernas bästa.

I en tid av samhällelig förändring blir museerna allt viktigare. Stabila står de för den långsiktiga berättelsen och har unika förutsättningar att spegla samtiden. Jag tror att vår tid mer än någonsin behöver starka kunskapsinstitutioner som kan förmedla trovärdiga fakta och olika berättelser.

Tiden rusar när man har roligt. Nu går resan vidare mot nya utmaningar. På måndag börjar jag som chef för Marinmuseum hemma i Karlskrona och tar då med mig alla goda erfarenheter från de här åren. 

Ett stort och innerligt tack vill jag rikta till alla er som jag fått möjlighet att möta och samverka med. Ett speciellt tack går till styrelsen, den som är nu och de styrelser som varit, samt mina fantastiska medarbetare på kansliet. Vi ses säkert i något sammanhang. Kanske på vårmötet i Visby!