_V2A0338_
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Museilagen, hur har den fungerat sedan införandet för snart två år sedan? Sveriges Museer har haft en pågående dialog med Riksantikvarieämbetet under deras uppdrag att följa lagens inverkan ute i landet. Under våren gick utvärderingen in till regeringen. Här konstateras att lagen genom sitt fokus på kärnverksamheterna haft en stor samlande verkan och skapat struktur för fortsatt samlad diskussion.
Det här är viktigt: vi börjar se exempel på hur magasins- och samlingsfrågor får ökad tyngd. Vår tid måste samlas in. Och det är ett samhälleligt ansvar att se till att museerna kan göra sitt jobb med det.  Jag vill se mer förståelse för att aktiv samlingsförvaltning är något som kräver ökade resurser!

Hos oss på Sveriges Museer kokar det av aktivitet nu. Intressanta personer knyts till vår framtidssatsning i en rasande fart. Serien 100 samtal om demokrati rullar på för fullt  och kommer vid årets slut bland annat landa i en ”verktygslåda” för våra medlemsmuseer.

Under politikerveckan i Visby kommer några av dessa samtal hållas under Museidagen den 3 juli som vi arrangerar tillsammans med Gotlands museum och några till. Det är en kraftfull signal från museisektorn att vi etablerat Museidagen som ett begrepp och stärkt relationerna med politiken, något vi på Sveriges Museer har nytta av även när Almedalsveckan är över.

Det är också en styrkedemonstration att museernas Vårmöte uppskattas så högt. Enkätsvaren från deltagarna visade återigen en toppnotering. Det ska vi vara gemensamt stolta över. Vår bransch har förmåga att leverera ett gediget program. Men speciellt vill jag förstås rikta en rejäl eloge till värdskapet på Jamtli. Det var det som lyfte det här vårmötet alldeles extra.

I dagarna träffas  projektgruppen för nästa års vårmöte som kommer att äga rum i Visby 27-29 april. Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet står som värdar. Missa inte att boka in datumen i era kalendrar. Jag kommer vara där, i vimlet, och yvas över vår fantastiska museisektor.