Kristianstad
Ansök senast 2022-06-17

Beskrivning

Vi söker en konservator med kulturhistorisk inriktning för en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 100%. Se annons på vår hemsida