Göteborg
Ansök senast 2023-05-02

Beskrivning

Göteborgs Stads samlingar är en av Sveriges största och har betydande angelägenhet både lokalt, nationellt och internationellt. Vi bedriver en aktiv samlingsförvaltning för att främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet.