Helsingborg
Ansök senast 2022-06-05

Beskrivning

Avdelningschef till Helsingborgs museum

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Kulturarv. Sommarblomstrande ängar. Det livslånga lärandet. Prasslande löv och äventyr för små och stora tillsammans. En ståtlig 700-åring. Intressanta utställningar. Och hela Helsingborgs museisamling. Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Inom museets breda verksamhet ryms besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar samt borgtornet Kärnan. Museet har omfattande arkiv, bibliotek, konst-, fotografi- och föremålssamlingar. Nu ska vi stärka vår verksamhet med en avdelningschef som kommer att ansvara för museets pedagogiska verksamhet, evenemang, program och butiker. Du kommer att vara med och utveckla Helsingborgs museum som besöksmål. Är du vår nya avdelningschef som vill bidra till att skapa framtidens museum?

 

Som avdelningschef sitter du med i museets ledningsgrupp. I din chefsroll ingår fullt ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö samt budget. Tillsammans med medarbetarna arbetar du systematiskt och kunskapsbaserat. Du ansvarar för förbättrings- och utvecklingsarbete och vill bidra till inspiration och nytänkande både utifrån ditt uppdrag och verksamhetsövergripande. Du kommer att leda en grupp medarbetare som är verksamma inom olika specialistområden och som besitter en bredd av olika kompetenser. I rollen som avdelningschef kommer du att vara drivande i att implementera nya processinriktade arbetssätt inom din avdelning för att utveckla museets publika verksamhet.

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med strategisk och långsiktig utveckling av publik verksamhet och besöksmål. Det är meriterande om du har arbetat med besöksmålsutveckling inom politiskt styrd organisation eller av kulturhistoriska besöksmål.

Vi vill att du i rollen som chef har tidigare erfarenheter som innebär att du har haft fullt personal-, verksamhets- och budgetansvar. Med ekonomi och budget i balans driver du förändringsledarskap samtidigt som du leder, planerar och utvecklar verksamheten framåt. En värdefull erfarenhet du har är att leda och utveckla grupper.

Du har en högskoleutbildning inom besöksmålsutveckling eller inom kulturområdet, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Har du någon form av ledarskapsutbildning ses detta som meriterande.

Som ledare tror vi att du har ett stort engagemang och vilja att arbeta med att utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du motiverar dina medarbetare genom tillitsbaserat ledarskap och har ett coachande förhållningssätt. Du kan fatta beslut och tar initiativ till handling och arbetar för att nå satta mål och förväntningar. Vi tror därtill att du har en god förmåga att utveckla strategier och koncept som för verksamheten framåt.