Stockholm
Ansök senast 2023-03-17

Beskrivning

Som chef för avdelningen Innehåll och lärande leder du arbetet med att utveckla ett attraktivt utställningsutbud i olika format för Världskulturmuseernas olika arenor samt ett efterfrågat pedagogiskt utbud mot skolan. Ett utbud som upplevs relevant och som innehållsmässigt och gestaltningsmässigt berör, engagerar och attraherar fler och nya målgrupper. Verksamheten spänner ämnesmässigt över en stor bredd av frågor och perspektiv. I avdelningens arbetsuppgifter ingår att utveckla former och metoder för samskapande med olika målgrupper, samt att stärka samverkan med utbildningssektorn och civilsamhället.