Stockholm
Ansök senast 2023-02-27

Beskrivning

Stiftelsen Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum med bred verksamhet och samlingar som speglar Nordens kulturhistoria från 1500-talet fram till nutid. Stiftelsen är i en spännande utvecklingsfas och fyller 150 år. Stiftelsens fem besöksmål utgör tillsammans Sveriges 3:e mest besökta museum. Nu söker vi en Chef för avdelning Verksamhetsstöd för att främja vår fortsatta utveckling.