Kalmar
Ansök senast 2022-12-04

Beskrivning

Museiarkeologi sydost är enheten för arkeologi på Kalmar läns museum och består av ett tiotal arkeologer. Våra kontor finns i Kalmar och Växjö. Nu söker vi en driven och engagerad enhetschef som vill ha möjlighet att medverka i utvecklingen av framtidens arkeologi.

Enheten ansvarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Arbetsområdet sträcker sig över större delen av Småland och Öland. De geografiska förutsättningarna erbjuder en rik variation av fornlämningar. Vi arbetar med både stora och små projekt, dels på uppdrag från länsstyrelsen, dels på uppdrag och i samarbete med andra uppdragsgivare. Verksamheten är i huvudsak uppdragsfinansierad genom externa uppdrag och särskilt initierade projekt. Inom enheten bedriver vi forskning, bland annat genom Sandby borgs-projektet och samarbetet med Linnéuniversitet inom forskarskolan GRASCA.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som enhetschef är att fortsätta leda, planera, fördela och följa upp det operativa uppdragsarkeologiska arbetet. Du har det övergripande ansvaret att skapa förutsättningar för en stabil och framåtsyftande verksamhet med god kvalitet. Du ska utveckla verksamheten, inspirera medarbetarna och skapa goda förutsättningar för samarbete.

I det dagliga arbetet arbetar du nära dina medarbetare. Du kommer att vara chef för en professionell och erfaren arbetsgrupp som alla har olika kompetenser och specialistområden. Tillsammans arbetar vi för att nå uppsatta mål. Genom ditt engagemang, delaktighet och nyfikenhet har du förmågan att leda, organisera och stödja medarbetarna i det vardagliga arbetet och på så vis skapa en trygg arbetsmiljö. I chefsrollen ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.

Då enheten i huvudsak är finansierad genom externa uppdrag och särskilt initierade projekt kommer du leda en kunskapsintensiv, operativ och konkurrensutsatt verksamhet. Uppdraget kan vara utmanande men är också givande och roligt. För att lyckas i uppdraget behöver du ha god förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer och ha en bra dialog med våra uppdragsgivare och samarbetsparter.

Förutom ditt uppdrag som chef kommer du ingå i museets ledningsgrupp där vi tillsammans driver och utvecklar frågor som är gemensamma för hela Kalmar läns museums strategiska och affärsmässiga utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom kulturmiljöområdet eller motsvarande samt har intresse för arkeologins, kulturarvets och kulturmiljöns roll i samhället. Du bör ha erfarenhet av att leda en kunskapsintensiv och operativ verksamhet med anbudsförfarande eller motsvarande arbetsuppgifter inom arkeologi eller samhällsbyggnadsområdet.

För att lyckas i rollen har du flera års dokumenterad erfarenhet som chef eller annan ledande befattning och har goda ledaregenskaper. Du har erfarenhet av budget-, ekonomi- och arbetsmiljöarbete.

Rollen kräver att du har en god förmåga att organisera, prioritera och att du är noggrann. Som ledare är du prestigelös, lyhörd och har god samarbetsförmåga gentemot dina medarbetare och samarbetsparter.

Som person är du inspirerande, positiv och tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du har intresse och förmåga att skapa nya kontakter. Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande förhållningssätt, för att tillsammans med medarbetarna driva och utveckla verksamheten till en framåtsyftande och stimulerande arbetsplats.

Välkommen med din ansökan!