Uppsala
Ansök senast

Beskrivning

Har du erfarenhet av digital samlingsförvaltning? Vill du arbeta på Sveriges största kulturhistoriska museum? 

Stiftelsen Nordiska museet söker en databaskoordinator till sektion föremålslogsitik!

Om oss
Stiftelsen Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum och berättar om människor och livet i Sverige och Norden från 1500-talet fram till idag.

Sektion föremålslogistik ingår i avdelning kulturhistoria som ansvarar för insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad av museets samlingar. Avdelningen tillgängliggör samlingarna och förmedlar kunskap genom visningsverksamhet, undervisning, publikationer och utställningar samt genom olika digitala plattformar.

Uppgiften
Som databaskoordinator arbetar du med att förvalta, förmedla och kvalitetssäkra museets samlingsinformation. Du är därmed en nyckelperson i samlingsförvaltningsarbetet och i tillgängliggörandet.

Du arbetar särskilt med:

  • Administration i databasen Primus
  • Koordinering och samordning av stiftelsens samlingssystem
  • Standardisering av processer och arbetsmetoder
  • Bearbetning av information för publicering på Digitalt Museum, Wikimedia commons och andra relevanta plattformar.
  • Att löpande svara på frågor, ta fram informationsmaterial och informera kollegor om ditt område.

Du arbetar i nära samverkan med externa parter och driver samlingssystemsrelaterade utvecklings- och forskningsprojekt kring databaser, digitalt tillgängliggörande och digitalisering. Du deltar också regelbundet i programuppdateringar och sammanställer utvecklingsförslag och statistik.