Malmö
Ansök senast 2023-10-08

Beskrivning

Malmö museum söker en kunnig strategiskt driven chef för den nyinrättade enheten Kulturarv. Enhetschefen leder arbetet med att vårda museets samlingar så att vi på bästa sätt tillgängliggör och förmedlar dagens och morgondagens kulturarv. Vi har höga ambitioner och söker dig med stort engagemang och sakkunskap och som vill vara med och bygga en modern museiverksamhet. Vår målsättning är att ytterligare förstärka Malmö museums position som destination och unik mötesplats.

Enheten har tre verksamhetsområden; Samlingsförvaltning, Kulturmiljö & Akvariet. Du har direkt personalansvar för 12 medarbetare; arkivarier, fotografer, konservatorer, magasinförvaltare, byggnadsantikvarier samt en kulturgeograf. Akvariet leds av en direktrapporterande sektionschef som leder vårt akvarium genom akvarietekniker och djurvårdare. Enheten samlar totalt cirka 16 medarbetare. Du ansvarar övergripande för enhetens verksamhet, arbetsmiljö, budget samt personal, rapporterar till museichefen och är en del av Malmö museums ledningsgrupp. Omvärldsbevakning och nätverkssamarbeten kommer att vara en viktig del i ditt arbete.