Karlskrona
Ansök senast 2022-09-18

Beskrivning

Enhetschef till publik-och pedagogikenheten på Marinmuseum, Karlskrona

Om tjänsten
Som enhetschef för publik- och pedagogikenheten ansvarar du för den dagliga verksamheten och är en inspirerande ledare för dina medarbetare. Tillsammans arbetar ni med det publika erbjudandet som omfattar publikmottagning, pedagogiskt arbete, programverksamhet, samt drift av museets butik. Verksamheten är kunskapsdriven och det genomsyrar alla våra aktiviteter i form av visningar, skolverksamhet, föreläsningar och familjeaktiviteter. Du har personal- och budgetansvar och arbetar med strategiska frågor som rör såväl enheten, som Marinmuseum i sin helhet. Du skapar förutsättningar för motivation och engagemang hos medarbetarna och arbetar aktivt för ett positivt, inkluderande och kreativt arbetsklimat.

I rollen får du snabbt många interna samarbeten med chefer och medarbetare från andra delar av SMTM. Du representerar Marinmuseum externt genom att bli en del av redan pågående samarbeten och nätverk och skapar även själv nya kontakter. Några aktörer vi samarbetar med idag är exempelvis Visit Blekinge, Visit Karlskrona och Karlskrona kommun. Tillsammans med museichef och medarbetare arbetar du för att utveckla museet som varumärke, besöksmål och kunskapsförmedlare. Som chef hos oss förväntas du vara en förebild som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare.

Din bakgrund
Du ska ha en eftergymnasial utbildning inom turism eller besöksnäring, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha god ledarerfarenhet och vana av att arbeta som chef med personalansvar på medarbetarnivå och med budgetansvar. Du ska ha erfarenhet av arbete inom en publik och/eller utåtriktad verksamhet och ha goda kunskaper inom turism och besöksnäring. Vi ser gärna att du är van vid samverkan och är aktiv inom något nätverk inom tjänstens område. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete i din ledarroll.

Dina egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och dina ledaregenskaper i synnerhet. Du är trygg och närvarande och ditt ledarskap präglas av ett genuint intresse av att leda genom andra och skapa förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar och utvecklas. Du uppmuntrar, delegerar och ger kontinuerlig återkoppling, samt är tydlig i förväntningar och mål. Du har ett positivt förhållningssätt, samt är inlyssnande och smidig i dina relationer till andra. Det gör att du skapar goda samarbeten som bygger på ömsesidig respekt och tillit. Du har förmåga till ett helhetsperspektiv och förstår och tar ansvar för verksamheten. Utvecklingsarbete intresserar dig och du är aktiv och drivande i det arbetet. Du är också en god administratör som håller hög struktur och organisering i ditt arbete.

Mer om oss
Marinmuseum är ett av sydöstra Sveriges största besöksmål med närmare 300 000 besökare varje år. Det övergripande ansvarsområdet för Marinmuseum är den svenska marinens historia och militärt maritimt kulturarvsarbete. Örlogsstaden Karlskrona utnämndes till världsarv av Unesco 1998 och tillsammans med lokala aktörer arbetar museet med att visa och utveckla världsarvet. En central del för oss är att utveckla Marinmuseum som en demokratisk mötesplats där många perspektiv får plats. Vi är övertygande om att samverkan är en nyckel för att lyckas och vill därför utveckla och ta initiativ till nya samarbeten.

Anställning
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Mats Persson, Museichef: 0708-11 60 40

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 18 september genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Första intervjuer planeras att hållas 4-5 oktober. För slutkandidat/er kommer vi genomföra arbetspsykologiska tester.