Malmö
Ansök senast 2023-10-18

Beskrivning

Vi erbjuder en bred och utvecklingsorienterad tjänst som enhetschef för en nyinrättad enhet med inriktning utbud och värdskap. Vi söker dig som drivs av att skapa ett modernt och relevant utbud på Malmö museum för malmöborna så väl som för en nationell och internationell publik.

Som enhetschef kommer du ha en central roll i arbetet med att vidareutveckla Malmö museum som attraktiv destination och unik mötesplats. Kärnan i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med dina medarbetare arbetar för att tillgängliggöra museets samlingar och skapa en utställnings- och programverksamhet som erbjuder en upplevelse i yttersta framkant för museets besökare.

Enheten har även ett viktigt uppdrag att utveckla butiksverksamheterna och det samlade värdskapet på Malmö museum. Det övergripande målet för Malmö museum är ökade besökstal och genom det proaktiva värdskapet ska besökarna inspireras att upptäcka fler delar av museet och dess olika utställningar och upplevelser.