Stockholm
Ansök senast 2022-06-07

Beskrivning

Vi söker en forskningsledare till nya Medeltidsmuseet
Medeltidsmuseet ska flytta och nyetableras i Gamla stan. Vid Stortorget, invid Storkyrkan och Stockholms äldsta gata, Köpmangatan, mitt i den medeltida staden, planeras nu att Stockholms stad gör sin största museisatsning på decennier. Här finns en möjlighet att etablera Medeltidsmuseet i Börshuset, och skapa ett museum om medeltiden och Gamla stan, i stadens äldsta kärna.

Museet kommer att berätta om livet i den medeltida staden, om Stockholms uppkomst och om Gamla stans utveckling. Utifrån aktuell forskning kommer utställningar att presenteras som sätter museiföremålen och den helt unika platsen i centrum. Utställningarna kommer samtidigt att präglas av en gestaltning av högsta kvalitet som ger historien liv, bl.a. genom att ta till vara de möjligheter som ryms i ny teknik.

Museet ska utgöra en viktig infrastruktur och en motor för forskning om Stockholms äldre historia och medeltiden. Museet ska också ha rollen som Stockholms arkeologiska museum, med uppgiften att långsiktigt verka för kunskapsuppbyggnaden inom området. Till museet ska knytas en forskningsledare och en referensgrupp eller ett råd av ledande forskare.