Visby
Ansök senast 2023-10-06

Beskrivning

Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner.

Nu söker vi en chef till avdelningen för Kulturmiljö. Avdelningen bedriver uppdragsverksamhet inom arkeologi och byggnadsvård samt projekt inom forskning och kunskapsuppbyggnad. Som avdelningschef får du arbeta mitt i världsarvsstaden Visby, i ett län som är rikt på fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

På museets kulturmiljöavdelning arbetar byggnads- och landskapsantikvarier och arkeologer. Museets arkeologer utför alla typer av uppdrag inom länet – från inventeringar och utredningar till undersökningar, vilka berör lämningar från alla tidsperioder. Våra antikvarier har kunskap om det byggda kulturarvet samt gällande lagstiftning kring plan- och byggprocesser och arbetar med allt från enskilda hus och trädgårdar till hela miljöer. Gotlands Museums bredd inom kulturmiljöområdet möjliggör också för samarbetsprojekt och forskning, både internt och tillsammans med andra aktörer.

Arbetsuppgifter
Avdelningschefen för Kulturmiljö ansvarar för att leda och utveckla verksamheten på avdelningen och jobbar även operativt. I arbetsuppgifterna ingår även att samordna och stärka relationer med samarbetspartners och uppdragsgivare.  Avdelningschefen är ansvarig för budget, ekonomi samt personal och arbetsmiljö.  Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till museichefen. Avdelningen har för närvarande sju medarbetare.

Kvalifikationer
Önskvärda kvalifikationer:

  • akademisk examen inom kulturmiljö, tex byggnadsantikvarisk eller arkeologisk inriktning
  • flerårig erfarenhet från uppdragsverksamhet
  • flerårig erfarenhet från arbetsledande befattning och med goda ledaregenskaper
  • förmåga att utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och ekonomiska ramar
  • erfarenhet av att söka externa medel samt deltagit i forskningsprojekt
  • mycket god förmåga att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt
  • förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
  • har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ
  • erfarenhet av museiverksamhet
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

Anställning
Tillsvidareanställning, 100 procent. (Vi tillämpar provanställning om 6 månader).

Tillträde
15 januari 2024, eller enligt överenskommelse.

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Övrigt
Gotlands Museum har som målsättning att spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens och kvalifikationer är du intressant för oss.

Låter detta intressant för dig?
Välkommen med din ansökan och CV via e-post senast den 6 oktober 2023 till avdelningschef@gotlandsmuseum.se.

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till museichef, Jenny Westfält tel. 0498-29 27 09, eller Johanna Martell administrativ chef/tf chef kulturmiljö 0498-29 27 06.

Facklig representant (DIK-förbundet) är Per Widerström tel. 0498-29 27 42.

Välkommen med din ansökan!

För mer information om Gotlands Museum och vår verksamhet besök vår hemsida www.gotlandsmuseum.se.

Gotlands Museum har redan valt kanaler för denna rekrytering och undanbeder kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsfirmor.

Om Gotlands Museum
Inom Gotlands Museums organisation finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum, Magasin Visborg med cirka 500 000 föremål samt Arkiv & bibliotek. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys, museigårdarna Petes och Kattlunds samt ytterligare ett trettiotal fastigheter. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård och museitjänster samt förlag och museibutik. Gotlands Museum har som majoritetsägare också ett särskilt ansvar för Friluftsmuseet i Bunge, genom Bungemuseet AB.

Gotlands Museum omsätter årligen cirka 35–40 mnkr. Av intäkterna är cirka 50 procent egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel.

Museet har cirka 45 anställda året runt och under högsäsong ytterligare cirka 15 anställda. Museet har årligen runt 340 000 besökare och dessutom många besökare till vår digitala verksamhet. Vi är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland.

Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland. Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat inom besöksnäringen.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.