Stockholm
Ansök senast 2023-04-23

Beskrivning

Gruppchef museiguider Skansen

Gästerbjudandet på Skansen har en unik bredd och omfattning. Museiupplevelsen bygger på möten och samtal mellan människor, och kretsar kring våra museimiljöer som kan upplevas med alla sinnen. Vi strävar efter att erbjuda gästen upplevelser och lärande om kultur och natur som verkligen berör.

Som Gruppchef museiguider leder och fördelar du arbetet för gruppen museiguider på Skansen. Museiguiderna arbetar med förmedling i Skansens museimiljöer, och är visstidsanställda. Under Skansens högsäsonger (sommar och jul) ökar antalet museiguider markant.

I rollen ingår ansvar för rekrytering, bemanning, arbetstidsförläggning, introduktion och uppföljningar med de anställda i din grupp. Du ingår i ett team av gruppchefer inom enheten och rapporterar till enhetschefen.
I ditt ansvar ingår även ansvar för funktionen Skiftet. Skiftet är den dagliga samordningspunkten för dem som förmedlar i museimiljö. I rollen ingår också att arbeta i Skiftet utifrån rullande schema, vardagar och var fjärde helg.

Som gruppchef utvecklar, förbättrar och kvalitetssäkrar du i nära samarbete med enhetschefen löpande gruppens arbete med ett fokus på kvalitet i gästupplevelse, bemötande och kostnadseffektivitet. Du bistår också enhetschef i framtagandet av beslutsunderlag för öppethållandet/gästerbjudandet i museimiljö. Du engagerar, inspirerar och motiverar medarbetarna.