Stockholm
Ansök senast 2023-08-13

Beskrivning

Som Gruppchef för volontärverksamhet och samarbetspartners leder och utvecklar du Skansens volontärverksamhet med fokus på gästupplevelse och bemötande i enlighet med Skansens övergripande vision och mål. Du arbetar med att levandegöra Sveriges historia utifrån förmedling i Skansens museala byggnader. Några exempel är barnmorskor som rör sig mellan vissa miljöer, trädgårdsentusiaster vid kolonilotterna och Järnhandlarna i den fantastiska järnhandeln från 1930-talet. Museiförmedlingen tar sin utgångspunkt i mötet med gästen och utgår från kulturhistoria men knyter an till samtiden och människors liv här och nu. Du bidrar till att skapa lustfyllda och överraskande upplevelser.