Stockholm
Ansök senast

Beskrivning

Om oss
Stiftelsen Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum med uppgiften att spegla och förmedla nordens kulturhistoria från 1500-talet fram till idag.

Avdelning Kulturhistoria ansvarar för kunskapsstöd och innehållsarbete inom Stiftelsen Nordiska museets alla kunskapsområden. Avdelningen tillgängliggör våra samlingar och förmedlar kunskap genom kunskapsstöd till utställningar, visningar, undervisning, publikationer, samt genom innehåll i digitala plattformar. Därtill ansvarar avdelningen för insamling, dokumentation, utlån, föremålslogistik och kunskapsuppbyggnad om våra samlingar. Avdelning Kulturhistoria har även ett delansvar för vår forskning samt ett ansvar för arbetet med vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

Just nu spelar avdelningen en viktig roll i produktionen av en ny modern museiupplevelse högst upp i Nordiska museet. Utställningen kommer omfatta en yta på ca 2500 kvadratmeter och ska stå klar i oktober 2023 när museet fyller 150 år. Här kommer våra besökare kunna utforska Sveriges och Nordens kulturhistoria i en poetisk, nytänkande, audiovisuell och interaktiv utställning.

Vill du vara med på resan?
Nu söker vi en intendent med inriktning på samisk kultur och historia!