Gävle
Ansök senast 2022-10-09

Beskrivning

I rollen kommer du främst att arbeta med de väg- och flyghistoriska samlingarna. I arbetet ingår att ta fram bevarande-, underhålls- och vårdplaner för våra flygplan och vägfordon, föremålsregistreringen i databasen Primus samt att kontextualisera samlingarna. Du kommer arbeta med ärendehantering som bland annat rör insamling, gallring och utlån, samt externa förfrågningar kring väg- och flygsamlingarna.