Stockholm
Ansök senast 2023-02-12

Beskrivning

Vill du vara med och utveckla Moderna Museets internkommunikation i en ny och viktig tjänst som internkommunikatör?

Arbetet

Som internkommunikatör bidrar du till verksamhetens fokus på mål och värdegrund samt stärker myndighetens identitet och organisationskultur. I samspel med ledningen utvecklar du myndighetens interna kommunikationsstruktur och ledningskommunikation. Du ansvarar för utvecklingen av interna kommunikationskanaler och arbetssätt. Du är drivande i förändringskommunikation, planerar och genomför personalmöten och skriver innehåll till intranätet. I arbetet ger du kommunikationsstöd till ledning och chefer. Utifrån kommunikationsbehov föreslår och genomför du målgruppsanpassade kommunikationslösningar i olika uppdrag. Du tar fram presentationsmaterial och faciliterar möten. Du följer upp och utvärderar effektiviteten i den interna kommunikationen.