Stockholm
Ansök senast 2022-06-01

Beskrivning

Judiska museet söker dig som dig som:
• Vill bidra till att den judiska minoritetens kulturarv och historia får en självklar plats i det svenska samhället och svensk historia
• Vill vara med och utveckla museets samling och utställningar till en omistlig nationell resurs inom det svensk-judiska kulturarvet

Judiaka museet öppnade på ny plats i juni 2019. Under de senaste åren har ett omfattande arbete i nya moderna magasin genomförts att katalogerisera och digitalisera museet samling. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för museets samling och vara drivande i arbetet med museets utställningar. Samlingsenheten består av två tjänster; intendent och registrator/researcher.