Stockholm
Ansök senast 2023-02-19

Beskrivning

Vi söker en kommunikatör som vill stödja Sjöhistoriska museets kommunikationsarbete och utveckla museets vänförenings kommunikation och varumärke. Sjöhistoriska museets uppdrag är att vårda, visa och sprida kunskap om det svenska maritima kulturarvet. Det sker genom att på olika sätt och i många kanaler skapa nyfikenhet, engagemang och kunskap om detta. Vänföreningen stödjer aktivt museets verksamhet för att bevara och sprida kunskap om det svenska maritima kulturarvet. Vänföreningen bidrar på flera sätt, bland annat ekonomiskt, vilket möjliggör att museet kan utvecklas fysiskt och digitalt såväl som att vara ett attraktivt och intresseväckande museum för vuxna och barn, stockholmare och turister.