Stockholm
Ansök senast 2022-06-10

Beskrivning

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Enheten ingår som en av tre i avdelningen för Samlingar och forskning. Avdelningen ansvarar för myndighetens stora arkeologiska och kulturhistoriska samlingar. Till Enheten för de kulturhistoriska samlingarna söker vi en konservator som ska arbeta med att bygga upp och utveckla samlingarna för Sveriges museum om Förintelsen.