Linköping
Ansök senast 2023-03-05

Beskrivning

Välkommen till Östergötlands museum - en livfull mötesplats som förutom att förvalta och visa konst- och kulturhistoria också bjuder in till guidade visningar, restaurangbesök, museibutiker, föreläsningar, konserter, konferenser och nätverk.

Utöver vår publika verksamhet bedriver vi affärsverksamhet inom arkeologi, konservering och byggnadsvård samt förvaltar ett flertal kulturfastigheter i Östergötland. VIihar idag verksamhet i museibyggnaden i Linköping, på Löfstad slott i Norrköping samt Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena.

Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en konstkonsulent som vill främja och förmedla konst länsövergripande. Som konstkonsulen är din huvudsakliga uppgift att utifrån verksamhetens mål och visioner stärka, sprida och förmedla konsten i Östergötland. En viktig del i arbetet är att stärka kontakt och samverkan med kommuner, konstinstitutioner/ -föreningar, konstnärer, skolor och studieförbund. Du projektleder eller medverkar i produktion av konstupplevelser och pedagogisk verksamhet samt arbetar med regionala seminarier, fortbildningsdagar och kulturarrangemang. I arbetet ingår att ha ansvar för innehåll och uppdatering av hemsidan ostgotakonst.se samt jobba uppsökande mot konstnärer och målgrupper.

Du jobbar nära museets konstintendent och konstpedagoger och ingår i ett flertal nätverk, både regionalt och nationellt. Resor inom länet samt viss kväll- och helgarbete förekommer. Tjänsten är placerad i Linköping med viss möjlighet till distansarbete.