Stockholm
Ansök senast

Beskrivning

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Enheten ingår som en av tre i avdelningen för Samlingar och forskning. Avdelningen ansvarar för myndighetens stora arkeologiska och kulturhistoriska samlingar. Myndighetens samlingar är mycket omfattande och har en spännvidd från arkeologiska föremål från förhistorisk tid, kyrkliga inventarier, föremål från de historiska husen och den Kungliga rustkammaren.