Umeå
Ansök senast 2023-04-30

Beskrivning

Rättighetscentrum Västerbotten söker nu en metodutvecklare till ett treårigt funktionsrättsprojekt.

Projektet genomförs i samarbete med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum. Projektet kommer att fokusera på opinionsbildning som verktyg för att förebygga diskriminering som har sin grund i funktionsnedsättning och funktionshinder i Västerbottens län. Projektet ska kartlägga, samla in berättelser och kunskap om livsvillkor bland personer som lever med normbrytande funktionalitet i Västerbottens län. En av projektets slutprodukter är en utställning på Västerbottens museum.