Ystad
Ansök senast 2023-11-05

Beskrivning

Klostret i Ystad söker en engagerad museichef som kan ta verksamheten vidare.
Klostret, som är en av Sveriges äldsta bevarade klosterbyggnader, grundades 1267. Det gamla franciskanerklostret är numera Ystads stadshistoriska museum. Verksamheten omfattar, förutom Klostret, även Kulturmagasinet med samlingarna och Örumshuset. Museichefen är också ansvarig för verksamheten i stiftelsen Charlotte Berlins museum.

Som museichef är ditt uppdrag att leda, driva och utveckla museiverksamheten med ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhet. Du ansvarar direkt under förvaltningschef och ingår i ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen. Din och övriga chefers kompetens är en viktig del i förvaltningens övergripande utveckling. Du behöver ha god förmåga att samarbeta med andra och vara intresserad av möten inom nya ämnesområden. Vi tänker oss att du bär med dig etablerade nätverk in i rollen men att du också kan förvalta och utveckla de kontakter som museet har.

Med ett tydligt, transparent och välorganiserat ledarskap har du förmåga att engagera, entusiasmera och skapa arbetsglädje för ett hållbart medarbetarengagemang. Du har ett stödjande förhållningssätt med tillit till medarbetarnas erfarenheter och kunskaper, och skapar förutsättningar för alla att arbeta mot gemensamma mål. För dig är det viktigt att ha ett öppet, nära och inkluderande arbetsklimat. Du har förmåga att konkretisera mål och planer för att skapa förutsättningar att utveckla verksamheten och dina medarbetare.