Simrishamn
Ansök senast 2023-03-12

Beskrivning

Österlens museum ligger på Storgatan i centrala Simrishamn. I museibyggnaden, det gamla spannmålsmagasinet Hafreborg, finns utställningsverksamheten samt utrymmen för pedagogik och museibutik. Museet vill berätta Simrishamns och byarnas historia. I utställningar, visningar, stadsvandringar, verkstäder, kurser, pedagogiska program och museibutik lyfter man fram Österlens kulturhistoria, konsthistoria, hantverk och traditioner.

Österlens museum är en del av Simrishamns kommuns kultur- och fritidsförvaltning som driver egna verksamheter så som museum, bibliotek och öppen ungdomsverksamhet. Inom förvaltningens ansvarsområden finns även kommunens fritidsanläggningar. Som museichef är ditt uppdrag att leda, driva och utveckla museiverksamheten med ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhet.