Karlskrona
Ansök senast 2022-09-18

Beskrivning

Blekinge museum söker ny museichef
Nuvarande chef går vidare till nya utmaningar och vi söker nu en lämplig efterträdare.

 

Blekinge museum startade 1899 och är idag ett regionalt museum med uppgift att både bredda och fördjupa kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön i länet. Museet har stora samlingar av föremål, foton och arkivalier. Verksamheten spänner över allt från pedagogik i skolan till utställningsproduktion, besöksnäringsfrågor, byggnadsantikvariska tjänster, digitalisering och arkeologiska projekt. Sedan 1983 är museet en stiftelse med Karlskrona kommun, Region Blekinge och Blekinge Hembygdsförbund som stiftare.

Information om tjänsten finns att läsa på Blekinge museums hemsida.

Välkommen med din ansökan!