Lund
Ansök senast 2023-04-19

Beskrivning

Historiska museet vid Lunds universitet är södra Sveriges största arkeologiska museum. Samlingarna utgörs av fynd från förhistoria till medeltid och omfattar även äldre kyrklig konst, mynt, etnografika, antika föremål samt en anatomisk samling. Museet är ett uppskattat besöksmål, centralt beläget mitt i Lundagård.