Linköping
Ansök senast 2023-03-05

Beskrivning

Välkommen till Östergötlands museum - en livfull mötesplats som förutom att förvalta och visa konst- och kulturhistoria också bjuder in till guidade visningar, restaurangbesök, museibutik, föreläsningar, konserter, konferenser och nätverk.

Utöver vår publika verksamhet bedriver vi affärsverksamhet inom arkeologi, konservering och byggnadsvård samt förvaltar ett flertal kulturfastigheter i Östergötland. Vi har idag verksamhet i museibyggnaden i Linköping, på Löfstad slott i Norrköping samt Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena.

Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en museipedagog med inriktning mot konst och unga som vill vara med och skapa kunskapsupplevelser som överraskar!

Om tjänsten
Som museipedagog med inriktning mot konst och unga arbetar du både inom ramen för museets övergripande pedagogiska verksamhet t.ex. mot skolor men också särskilt med uppdraget Ung konst öst.

Inom ramen för museets övergripande pedagogiska verksamhet arbetar du både operativt med att genomföra programpunkter såsom att hålla visningar av våra utställningar men också strategiskt med att t.ex. utveckla nya dialogformer för och tillsammans med våra målgrupper.

Du kommer också att arbeta särskilt med att planera, koordinera och genomföra aktiviteter inom uppdraget Ung konst öst. Uppdraget startade som ett samverkansprojekt finansierat av Statens kulturråd och Region Östergötland och kommer fr.o.m. 1/7 2023 att övergå i ordinarie verksamhet inom Östergötlands museum. Syftet är att verka som en plattform och stötta konstintresserade ungdomar i åldern 13-25 år, vilket bland annat innebär att anordna konstnärsledda workshops, skapa externa mentorsmöjligheter, ordna forum för ungdomarna att mötas och skapa möjligheter för dem att ställa ut sin konst. Uppdraget utgår från Linköping men aktiviteterna sker även runt om i länet.