Sundsvall
Ansök senast 2023-12-08

Beskrivning

I rollen som Museipedagog kommer du att:
• planera och genomföra museipedagogiska aktiviteter på Sundsvalls museum med utgångspunkt i Sundsvalls museums samlingar och utställningar
• planera och genomföra uppsökande museipedagogiska aktiviteter i skolan med utgångspunkt i Sundsvalls museums samlingar och utställningar
• tillsammans med kollegor delta i planering och genomföranden av Sundsvalls museums utställningar
• delta i avdelningens strategiska arbete med att utveckla och samordna den museipedagogiska/kunskapsförmedlande verksamheten