Luleå
Ansök senast 2023-04-23

Beskrivning

Norrbottens museum är länsmuseum och bedriver en omfattande verksamhet och bred
museiupplevelse via museets fysiska miljöer, utställningar, program och digitala kanaler. Vi söker nu en uppfinningsrik och engagerad museitekniker till verksamheten.

Museiteknikern medverkar och har ansvar för planering och genomförande av byggnation och montering av utställningar och programverksamhet, tänka ut spännande lösningar, effekter och upplevelser i olika material utifrån utställningarnas och programverksamhetens behov. Tjänsten har tre huvuduppdrag: utställnings- och programproduktion, lokalsamordning, internservice och transport.

Tjänsten ingår i ett team av och samarbetar nära flera olika kompetenser såsom utställningsproducent, museitekniker, programproducent, receptionspersonal, med flera.