Gävle
Ansök senast 2023-04-30

Beskrivning

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum och vårt övergripande ansvarsområde är den svenska järnvägens historia och kulturmiljöarbete kopplat till tågtrafik. Tjänsten är placerad vid Publik- och pedagogikenheten, vilken ansvarar för museets öppethållande och erbjuder lärande aktiviteter i form av familjeprogram, större event och visningar för både barn och vuxna.